Slnečná energia – všeobecne

slnečný park

Malé rozdiely medzi juhom a severom

Na území Slovenska síce cítime výrazné rozdiely teplôt medzi severom a juhom, ale množstvo slnečnej energie medzi Poddunajskou nížinou a Oravskou kotlinou dosahuje iba 13% rozdiel. Preto sa môžete bez obáv spoľahnúť, že investícia sa vyplatí v každom regióne.

V severných regiónoch, kde sa kúri veľkú časť roka majú veľké zostavy ešte rýchlejšiu návratnosť.

1000kWh na m² plochy ročne

Domácnosť na Slovensku môže rátať s energetickým ziskom cca 900 až 1000kWh z každého metra štvorcového. To je ekvivalent 100m³ zemného plynu. Presne toľko energie dopadne za rok aj na každý m² plochy kolektora.

83% energie spotrebujeme na teplo

spotreba energie

Ponúkame slnečné kolektory – teda zariadenia, ktoré vyrábajú teplo. Keďže samotné teplo je položka v energetickej bilancii až s 83% podielom na spotrebe. Výskum uskutočnili na vzorke nemeckých domácností – teda v rovnakých teplotných podmienkach ako u nás na Slovensku.

Výkonný kolektor Blueclean - Prvá Solárna

Pozrite si ceny moderných slnečných kolektorov fungujúcich celoročne.

Solar Keymark test

Prečítajte si aktuality o technológií slnečných kolektorov.

background
Mesiac Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone [Wh/m2.deň]
Podunajská nížina Oravská kotlina
január 1476 1442
február 2368 2263
marec 3507 3246
apríl 4777 4156
máj 5318 4715
jún 5586 4662
júl 5930 5059
august 5331 4519
september 4542 3657
október 3250 2926
november 1751 1563
december 1107 1066
celý rok 3745 3273

Slnečná energia v našich podmienkach

sunSlnko je veľmi stabilný “dodávateľ” energie s malými výkyvmi. Každý rok sa môžete spoľahnúť na takmer identické množstvo energie. Jeho intenzitu ovplyvňuje na našom území najmä striedanie ročných období.

kolektorOptimálny sklon kolektora v podmienkach Slovenska je 45°. Sklon sa nastavuje v prípade väčších inštalácií, ktoré sú zamerané na podporu vykurovania kolmejšie. V zásade ale platí, že sklon medzi 30-50° je pre väčšinu inštalácií optimálny a snažíme sa prispôsobiť sklonu strechy.

compass Orientácia smerom na juh je najoptimálnejšia.  V prípade ak je možné rozhodnúť sa medzi juhovýchodom a juhozápadom volíme juhozápadnú orientáciu. Táto voľba má zmysel hlavne v lokalitách s častými rannými hmlami. Ak aj nie je orientácia stopercentne južná lacnejšie ako vyroba zložitých konštrukcií je zvýšenie počtu kolektorov. Ak je orientácia sedlovej strechy presne na východ a západ dokážeme inštalovať dve kolektorové polia, ktoré budú jednotlivo spínané.

tabulka

Kolektory pracujú aj pri čiastočne zamračenej alebo úplne zamračenej oblohe. Ich výkon je nižší ale nikdy nie nulový. Kvalitné kolektory majú nízke straty a absorbujú aj difúzne / odrazené žiarenie.