Solárne kolektory – všeobecne

Vývoj technológie slnečných kolektorov

Slnečné kolektory sa neustále vyvíjajú – doprajte si najnovšiu technológiu

I. Generácia

Fungovali na princípe čierneho telesa, cez ktoré pretekala voda. Sú bez izolácie a u nás sa používajú iba na sezónne využitie.

Dnes sa stretávame s najprimitívnejšou formou kolektora v podobe solárnych ohrevov bazéna. Funkčné sú iba v horúcich mesiacoch, inokedy je ich výkon minimálny. Efektívne dokážu zdvihnúť teplotu o cca 10°c.

solarny ohrev bazénu

II. Generácia - neselektívne kolektory (80. roky)

Kolektory s absorbčnou časťou bez selektívneho povrchu. Eneriu prijmú, ale zároveň aj odrazia do priestoru, percento účinnosti je stále nízke. Tieto kolektory sa stále používajú ale pre nižšiu účinnosť najmä v prímorských a subtropických krajinách. Pri teplote vzduchu na Tureckej riviére alebo v Afrike stačí vodu prihriať iba o cca 20°.

stary kolektor

III. Generácia - selektívne ploché kolektory (90. ROKY - DOTERAZ)

Kolektory s absorbčnou časťou so selektívnym povrchom. Selektívny povrch dokáže premeniť veľa energie na teplo a sú účinné v našich podmienkach najmä v teplejšej časti roka. Majú výraznú tepelnú stratu cez prednú časť kolektora, ktorá nie je nijak izolovaná. Najúčinejšie sú pri dohreve vody o cca 40°C

plochý kolektor

4. Generácia - vákuovo izolované selektívne kolektory (súčasná technológia)

Najmodernejšie kolektory, vhodné aj do regiónov, kde teplota klesá bod bod mrazu. Vákuum dokáže dokonale izolovať kolektor a preto oveľa menej energie unikne a viac energie sa dostane užívateľovi. Držia si veľmi vyrovnaný výkon aj pri dohreve o 70°C.  (vonku -10°C a ohrievanie vody na 60°C)

trubicový kolektor

Prečo sa viac oplatia tepelné kolektory ?

Teplo tvorí až 83% energetických nákladov domácnosti. Je to štúdia nemeckého štatistického úradu. Je preto najvýhodnejšie vyrábať priamo ten typ energie, ktorý spotrebúvate primárne.

V podmienkach Slovenska ide najviac energie na ohrev vody a na vykurovanie. Teplá voda sa pravidelne spotrebúva každý deň a je ideálna pre najrýchlejšiu návratnosť v každej domácnosti. Elektrické kolektory  sú zase vhodnejšie do dielní a prevádzok, kde sa elektrická energia spotrebúva počas dňa. V domácnostiach, kde je dominantná spotreba energie na teplo sú tepelné kolektory stále najvýhodnejšie riešenie.

V dotačnom národnom programe Zelená domácnostiam je jednoduchšie získať dotáciu na zdroje tepla. Je veľmi obtiažne získať dotáciu na elektrické kolektory pokiaľ nemáte drahé batérie na akumuláciu.

ELEKTRICKÉ kolekory – fotovoltické

 • podmienkou získania dotácie na elektrické kolektory je pripojenie na verejnú sieť
 • elektrická energia sa nedá skladovať – iba v batériach
 • momentálne nespotrebovaná el. energia sa odovzdáva do siete bezodplatne

TEPELNÉ kolekory – termické

 • všetku vyrobenú energiu môžete použiť vo Vašej domácnosti
 • teplo sa lacno a efektívne skladuje v zásobníku vody
 • 300l zásobník vody a vačší umožní akumulovať teplú vodu aj na viac dní

Tepelné kolektory dosahujú účinnosť 80%, zatiaľ čo účinnosť fotovoltických kolektorov vyrábajúcich elektrinu je približne 15%. Účinnosť celého systému, teda koľko tepla dostanete do zásobníka dosahuje cca 60% a viac.

 • potrebujete 4x menej kolektorov na rovnaký výkon
 • priama výroba tepla je efektívnejšia ako ohrievať zásobník vyrobeným elektrickým prúdom
 • akumulácia tepla je účinná a lacná
 • 300l zásobník dokáže akumulovať 25kWh energie = 1917Ah
 • 1917Ah sa rovná 12 kusov solárnych batérií (160Ah) v cene 3600€
 • batérie majú obmedzenú životnosť cca 5 rokov

Slnečné kolektory - Ako to funguje?

Získavanie energie

Solárny systém má inteligentnú ale spoľahlivú reguláciu. V momente keď je kolektor nahriaty spúšťa sa cirkulačné čerpadlo a posúva v kolektore zohriatu kvapalinu smerom do zásobníka vody. Moderné zostavy sú vybavené nízko-energetickými čerpadlami a dokážu prietok plynule prispôsobovať aktuálnemu výkonu kolektora.

Akumulácia energie - zásobník

Zásobník vody má v solárnom systéme dôležitú úlohu. Jeho objem sa konfiguruje v závislosti od výkonu kolektorov. Vždy pokiaľ to priestorové možnosti povoľujú uvažujeme o cca 2x väčšom objeme zásobníka ako je denná spotreba. Vďaka tomu sa elektrická špirála, ktorá je v hornej časti zásobníka nemusí zopínať ani na konci dňa (zásobník sa vyprázdňuje zospodu nahor – zohriata voda sa teda nezmieša). Ukladanie energie vo forme tepla do vody je cca 10x lacnejšie ako ukladanie energie do batérií. (nízka živtonosť batérií a vysoká cena)

Údržba a dovolenkový režim

Solárne systémy majú vo svojej riadiacej jednotke zadefinované komplexné riadiace programy. Väčšinu situácií pracujú úplne autonómne. V prípade ak idete na dovolenku postačí stlačiť tlačidlo “Holiday” – dovolenka a systém bude pracovať so zníženým výkonom. Výmena teplonosnej kvapaliny sa odporúča raz za 7-10 rokov.

schema solarny system

Úspora na teplej vode - v podmienkach Slovenska 60% nákladov!!

Podpora vykurovania - 15-30% nákladov.

Viac technických informácií :)

Výkonný kolektor Blueclean - Prvá Solárna

Cenová ponuka slnečné kolektory

 Pozrite si ceny moderných slnečných kolektorov fungujúcich celoročne. Priemerná teplota napr. v Nitre je 11,1°C. Preto je dôležitá kvalitná technológia, aby sme aj v našich podmienkach dostali zo slnka čo najviac energie. Moderný systém pracuje sám a nevyžaduje takmer žiadne zásahy. 

bez_názvu

Slnečná energia v podmienkach Slovenska

Na čo sa môžete spoľahnúť pri inštalácií kolektorov na Slovensku? V skutočnosti existujú iba malé rozdiely medzi severom a juhom a nielen na našom území ale aj u našich severných susedov sa kolektory oplatia. Väčšia časť Nemecka je od Slovenska severnejšie a napriek tomu sa jedná o najrozvinutejšiu krajinu vo využívaní slnečnej energie.