Aktuálne informácie dotácie – projekt Zelená domácnostiam

Štát bude formou dotácií podporovať až do 50% cenu inštalácie energeticky efektívnych zariadení a to vrátane ceny inštalácie a revízie zariadení. Poukážku si bude možné uplatniť aj na ešte neskolaudovaný RD.

Z celkovej sumy 115 miliónov € sa bude v prvej fáze rozdeľovať 45 miliónov. Oproti predchádzajúcej vlne dotácií sa zmenila pri slnečných kolektoroch metodika výpočtu. Namiesto metrov štvorcových plochy sa výška dotácie viaže k výkonu slnečného kolektora pri teplotnom rozdiele 30°C. Nazdávali sme sa, že dotácia sa bude odvíjať od teplotného rozdielu medzi kolektorom a ovzduším 50°C, ktorý je práve najbežnejší pri prevádzke na našom území a rovnako v ňom vákuové kolektory ešte výraznejšie vynikajú.

V prvej etape by sa malo minúť 45 miliónov eur. Celkovo by na túto formu podpory malo ísť až 115 miliónov eur. Oproti tomu v rokoch 2009 až 2011 sa rozdelilo iba 6,6 milióna €.

„Na podporu inštalácií je tento raz určených niekoľkonásobne viac prostriedkov ako v minulosti a bude ich možné využiť až do roku 2020. Toto by naozaj nemal byť problém,” povedala Sylvia Pálková zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), realizátora projektu.

 

Štart sa posunul na jeseň
Podľa slov SIEA je snaha vyhlásiť štart, čo najskôr, nám ostáva iba veriť, že svoje slová dodržia a projekt Zelená domácnostiam bude fungovať čo najskôr. Momentálne je spustená registrácia zariadení, nasledovať bude registrácia zhotoviteľov.

Aká bude výška podpory ?
Výška podpory závisí od výkonu systému, teda dotácie budú udeľované od kW výkonu zariadenia. Po výbere a podpise zmluvy so zhotoviteľom bude vydaná poukážka, ktorú si uplatní u zhotoviteľa inštalácie. Výhodou pre klienta je teda okamžité uplatnenie dotácie a tým pádom žiadne čakacie doby. Maximálna výška podpory môže dosahovať 50% z celkovej ceny inštalácie.

Výška podpory je nastavená tak aby boli zvýhodnené bežné inštalácie, strop dotácií bude v prípade slnečných kolektorov nastavený na 1750€. Teda drahé a zložité inštalácie nebudú zvýhodňované. SIEA sa zameria na bežné a efektívne inštalácie.

 

Výber zariadenia
Všetky podporované zariadenia musia byť certifikované, takže zákazníci majú garanciu kvality a transparentnosti výkonu. Konkrétne slnečné kolektory majú certifikáty Keymark, kde je presne definovaný výkon. Keďže aj dotácie sa vzťahujú na výkon kolektorov, menej výkonné systémy obdržia aj nižšiu dotáciu. Naopak výkonné slnečné kolektory budú odmenené vyššou dotáciou.

 

Postup inštalácie
Podpísanim zmluvy s dodávateľom zariadenia / zhotovoteľom dostanete kupón s presne stanovenou výškou podpory, ktorá bude môcť byť uplatnená u zhotoviteľa systému. V aktuálnom dotačnom systéme nebudú prepĺácané inštalácie inštalované pred vydaním výzvy (minulé dotácie pokrývali aj inštalácie 18 mesiacov dozadu.)

Zariadenie budete musieť prevádzkovať aspoň dva roky. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 percent celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. http://prvasolarna.sk/aktualne-informacie-dotacie-projekt-zelena-domacnostiam/ http://prvasolarna.sk/aktualne-informacie-dotacie-projekt-zelena-domacnostiam/Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 percent celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 percent celkových oprávnených výdavkov. Zariadenie sa musí prevádzkovať aspoň dva roky.

big_1439893987

4x kolektor Prvá solárna pre ohrev Túv, bazéna + prikurovanieZoznam opravnených zariadeni