Augustové kolo projektu Zelená domácnostiam iba pre kotly na biomasu

Slovenská inovačná a energetická agentúra v piatok v popoludňajších hodinách informovala o zmene pre posledné kolo projektu Zelená domácnostiam. Zmena nastala v tom, že o štátnu dotáciu sa bude dať požiadať iba na kotly na biomasu. Táto zmena nastala z toho dôvodu, že úspešnosť žiadateľov sa ku koncu projektu zvyšuje, a tak sa znižuje objem financií, ktoré sa vracajú späť do rozpočtu.

Hlavne preto, že v porovnaní s ostatnými kolami ostala nízka suma – 500 tisíc €, tak sa rozhodla agentúra v tomto poslednom kole podporiť iba kotly na biomasu.

Agentúra upozorňuje, že posledné kolo je hlavne pre tie domácnosti, ktoré si včas a zodpovedne vybrali typ zariadenia a budú ho schopný v stanovenom čase nainštalovať.

Aktuálne prebieha inštalácie z dvoch posledných kôl, ktoré prebehli začiatkom leta. Aby bolo možné využiť, čo najväčší objem prostriedkov vyčlenených na projekt je nutné aby sa poukážky, ktoré nebude možné využiť, čo najskôr stornovali. V prípade, ak agentúra vyhodnotí, že ostali nevyužité finančné prostriedky je možné, že vyhlási ešte dodatočné kolo v septembri.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam