Cena plynu pre domácnosti sa v priemere zvýši o 4,47 %

Domácnosti zaplatia od nového roka za dodávku zemného plynu v priemere o 4,47 % viac ako v tomto roku. Od začiatku budúceho roka sa taktiež zvýši priemerná cena plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti, a to o 6,12 %. Ako na piatkovej tlačovej besede informoval šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík, cena plynu sa musí zvýšiť hlavne pre oslabenie kurzu eura voči americkému doláru.

Euro je v súčasnosti slabšie o 12,28 % oproti predpokladaným hodnotám na tento rok. Takýto pokles, premietnutý do koncovej ceny plynu automaticky, by spôsobil rapídnejší nárast. Úrad však našiel rezervy v nákladoch Slovenského plynárenského priemyslu, ktoré čiastočne eliminovali nepriaznivý dopad kurzu,“ uviedol šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík, ktorý však nechcel konkretizovať, o aké rezervy išlo. “Nemôžeme konkretizovať. Jednoducho sú také rezervy, ktoré vedia eliminovať nepriaznivý vývoj kurzu,“ doplnil Holjenčík.

Domácnosť, ktorá používa plyn len na varenie pri priemernej ročnej spotrebe 600 kilowatthodín, si tak v budúcom roku priplatí 1,3 eur. “Mesačne teda 11 centov,“ spresnil Holjenčík. Domácnosť, ktorá používa plyn aj na ohrev vody a ročne spotrebuje 12 tisíc kilowatthodín, si priplatí 20 eur, mesačne teda zhruba 1,7 eur. Domácnosť, ktorá používa plyn aj na kúrenie a ročne spotrebuje zhruba 30 600 kilowatthodín, zaplatí v budúcom roku asi o 52 eur viac. Mesačne sa tak domácnosti, ktorá plynom aj kúri, zvýšia na základe rozhodnutia regulačného úradu náklady o zhruba 4,4 eura.

Zvýšenie by nemalo mať negatívny vplyv na koncové ceny

Zvýšenie ceny plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti by podľa šéfa regulačného úradu nemalo mať výrazný negatívny vplyv na koncové ceny tepla. Zvýšenie ceny plynu určeného na výrobu tepla o spomínaných 6,12 % by malo podľa Holjenčíka spôsobiť nárast koncových cien tepla o zhruba 4 %. “Čo samozrejme nemusí znamenať, že sa to musí automaticky premietnuť do zvýšenia ročných nákladov domácností. Cenové konania v otázke cien tepla pre domácnosti stále prebiehajú a budú ukončené do konca decembra. Predpokladáme však minimálny pohyb smerom nahor, ale možno aj smerom nadol,“ dodal Holjenčík.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorý je v súčasnosti jediným dodávateľom plynu pre slovenské domácnosti, žiadal regulačný úrad o zvýšenie ceny plynu pre domácnosti od nového roka o 13,4 % a cenu plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti o 14 %. Regulačný úrad však cenové návrhy plynárov zamietol a rozhodol sa stanoviť nové ceny plynu z vlastného podnetu.

Cena zemného plynu pre slovenské domácnosti sa naposledy menila začiatkom tohto roka, keď v priemere klesla o 5,13 %. Budúcoročná cena plynu tak bude podľa Holjenčíka v priemere stále nižšia ako v roku 2009. “Úrad bude kurz meny a prognózy jeho vývoja starostlivo sledovať a v prípade výrazných odchýlok od predpokladanej úrovne bude cenu plynu v budúcom roku korigovať,“ konštatoval Holjenčík.

Tab: Cena plynu pre domácnosti sa v priemere zvýši o 4,47 %

Ceny za dodávku zemného plynu pre domácnosti od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
 Tarifa Fixná mesačná sadzba bez DPH (eur/mesiac) Fixná mesačná sadzba s DPH (eur/mesiac) Sadzba za odobratý plyn bez DPH (eur/kWh) Sadzba za odobratý plyn s DPH (eur/kWh) 
 D1 (Varíme) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu od 0 do 2 110 kWh vrátane  1,76  2,112  0,0509 0,0611
 D2 (Ohrievame) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu nad 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane  4,15  4,98  0,0372  0,0446
 D3 (Kúrime) tarifa vhodná pre ročnú spotrebu nad 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane  6,46  7,752  0,0356 0,0427

športová halamontáž slnečné kolektory konštrukcia