Ďalšie termíny na dotácie sú už známe

Minulý týždeň prebehlo kolo o štátnu dotáciu na solárne kolektory. A tento týždeň už poznáme ďalšie termíny.

Prvé tohtoročné kolo na dotácie o solárny systém, ktoré sa uskutočnilo 3.marca bolo úspešné. K dispozícií bol presne 1 000 000 eur. Ani nie týždeň po tomto termíne sú už známe ďalšie.

Nasledujúci termín pre solárne kolektory bude 14. apríla 2020 a pripadá tak na utorok po Veľkej noci. Už štandardne sa budú žiadosti podávať o 15:00 hod. K dispozícií bude 700 000 eur a predpokladá sa vydanie 400 poukážok.

Ďalšie termíny sú známe aj pre ostatné zariadenia. Kolo pre tepelné čerpadlá, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020, nasleduje kolo určené pre kotly na biomasu 31. marca 2020. V termíne 14. apríla 2020 je naplánované kolo pre slnečné kolektory a 21. apríla 2020 kolo pre fotovoltické panely.

Momentálne SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v druhom štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Podpora z projektu Zelená domácnostiam II nie je určená pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi viacrozvinuté regióny.

Zelená domácnostiam