Dotácie

Program dotácií je tu pre každého

O podporu na využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sa môže uchádzať

 • rozostavaný aj dokončený rodinný dom
 • dotácia až 1750€
 • ponúkame bezplatné poradenstvo

Požiadajte o dotáciu s nami máme skúsenosti a pomôžeme Vám s procesom dotácie.

facebuk
A-logo-ZelenaDomacnostiam-600px1-1024x1024
Program dotácií Zelená domácnostiam II
pokračuje aj v roku 2020. 

Kontaktujte nás  čím skôr a informujte sa o možnosti dostať podporu až 1750 € na inštaláciu.

Žiadosť o štátnu dotáciu je možné podať

od 22.jún 2020

V rámci dotácie sa prepláca až 50%

V rámci dotácie na slnečné kolektory sa prepláca maximálne 1750€ alebo max. 50% ceny inštalácie. Uplatniť si môžete všetky náklady s inštaláciou spojené

 • nový zásobník vody
 • kolektory
 • inštalácia na kľúč
 • kompletné inštalačné príslušenstvo

Pokračovanie projektu – Zelená domácnostiam II začína od roku 2019 a pokračuje aj v roku 2020 – v prvom štvrťroku budú prebiehať úvodné kolá tohto programu, aby bolo možné realizovať prvé inštalácie hneď na jar. 

Pokračovanie projektu dotácií od roku 2019 ( 5 ročný projekt)

Pozrite si aktuálny harmonogram kôl a kontaktujte nás pre dohodnutie termínu

O dotáciu sa momentálne môžete uchádzať !!! Skončil nárazový systém podávania žiadostí a nahradil ho "zásobníkový" systém s postupným uvoľňovaním financií - ZDROJE SA ALE RÝCHLO MÍŇAJÚ

AKtuálny termín na podanie žiadosti o štátnu dotáciu na slnečné kolektory bude 22.júna 2020 o 15:00 hod - A STÁLE JE AKTUÁLNY

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Na dotáciu nečakáte - odčítame ju rovno z faktúry

Súčasný systém minimalizuje Vašu námahu pri získaní dotácie. Dokonca priamo platíte sumu zníženú o hodnotu dotácie. Na peniaze čaká zhotoviteľ – firma, ktorá systém dodáva. Naša spoločnosť Prvá Solárna, s.r.o. je zapísaná do zoznamu oprávnených zhotoviteľov s zmysle programu zelenadomácnostiam.sk

 • financovanie projektu zastrešuje Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Podmienky získania dotácie

 • na liste vlastníctva zapísaný rodinný dom alebo rozostavaná stavba
 • základné energetické opatrenia (vymenené okná, zateplenie …)
 • viac ako 15% plochy /15% nákladov nemôže byť účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu

Správnosť listu vlastníctva s Vami radi prekonzultujeme, nesprávne zadané údaje spôsobia zamietnutie dotácie.

Vaša kompetencia

 • konzultácia a výber vhodného systému s nami
 • odsúhlasenie cenovej ponuky
 • poverenie nás zastupovaním vo veci vybavenia poukážky (upresnenie adresy, údajov a zaslanie LV v elektronickej forme / katasterportál)
 • overenie podpisov na zmluve o dotácií
 • zaslanie dokumentov na našu adresu
 • platba, inštalácie a užívanie systému :)

Naša kompetencia

 • konzultácia a nacenenie vhodnej zostavy
 • spracovanie a zaslanie cenovej ponuky (pohyblivá časť v CP je iba dĺžka potrubia)
 • príprava dokumentácie pre úspešné vyplnenie žiadosti o poukážku
 • samotné vyplnenie údajov do žiadosti v stanovený deň a hodinu
 • dovoz tovaru a finálna konzultácia
 • inštalácia, spustenie systému

Platíte sumu poníženú o hodnotu poukážky – dotácie!

1. Konzultácia riešenia

Kontaktujte nás a poradíme, ktoré riešenie je pre Vás najlepšie alebo nám zašlite žiadosť o cenovú ponuku. Dotácia sa priznáva na základe faktúry oprávneného zhotoviteľa – kúpou tovaru po častiach prídete o možnosť uplatniť si dotáciu.

2. Žiadosť o poukážku

Potvrdenie cenovej ponuky a predbežná rezervácia termínu inštalácie. Pre využitie poukážky je nutná montáž zariadenia do 3 mes. od vydania poukážky (v 3. kole). Uistite sa o naších montážnych kapacitách. Pomôžeme Vám s rezerváciou poukážky na dotáciu v rámci poverenia, ktoré nám poskytnete.

3. Uplatnenie poukážky u zhotoviteľa

Poukážka na dotáciu Vám bude doručená do cca 3-5 dní od jej vydania poštou. Do 30 dní Vám spracujeme Zmluvu o dielo a následne Vašu poukážku registrujeme. Inštalácia a spustenie systému prebehne do 3 mesiacov od dátumu vydania poukážky. Máme 100% mieru úspešnosti v inštalácií rezervovaných poukážok. Začnite spracovaním cenovej ponuky ešte dnes.

Dôležité odkazy :

Rozpis kôl dotácie pre rok 2020
Dotácie na slnečné kolektory 2020

Dotácie na slnečné kolektory 2020

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Spoločnosť Prvá Solárna s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.