Dotácie pokračujú ďalšími kolami

Projekt Zelená domácnostiam bude od apríla pokračovať ďalšími kolami. SIEA informovala, že kolá budú vyhlasované častejšie a pravidelnejšie. Plánuje vyhlasovať kolá síce s menším objemom peňazí, ale pravidelne každý mesiac. Dôsledkom môže byť, že spočiatku bude vyšší počet neúspešných žiadateľov, ktorí si však budú môcť podať žiadosť znova v kratšom časovom intervale. Harmonogram kôl by mal byť uverejnený v priebehu marca 2017.

Každý mesiac by malo byť aspoň jedno kolo vyhlásené samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla.

Agentúra chce touto zmenou dosiahnuť, aby bol proces žiadania a vydávania poukážok efektívnejší a jednoduchší tak pre nich ako aj pre domácnosti.

Momentálne zamestnanci agentúry kontrolujú poukážky vydané v decembri 2016, ktorých platnosť končí 21.marca 2017 – fotovoltaika, a pre poukážky na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá je posledným dňom 29.marec 2017. Zatiaľ nebola agentúre doručená ani polovica poukážok, takže pravdepodobne väčšina bude doručovaná na poslednú chvíľu, čo v minulých kolách bolo dôvodom zdržania.

Stará strecha omladená párom nových kolektorov

bez-nazvunastavenie okna