Dotácie už vo februári 2020

Tento rok začínajú dotácie už v mesiaci február 2020. Slnečné kolektory prídu na rad až v marci. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra informovala, že tento rok sa prvé poukážky začnú vydávať už vo februári 2020. Prvé tohtoročné kolo bude patriť tepelnému čerpadlu. Rozpočet na tieto dotácie sú 3 milióny eur a odhaduje sa zhruba 1000 poukážok.

Slnečné kolektory budú môcť žiadať o dotácie 3. marca 2020 – utorok o 15:00 hod.

Minulý rok sa začalo žiadať o poukážky systémom, kde každé zariadenie má samostatné kolo. Pre SIEA to znamená, že má lepší prehľad o štatistikách a rozpočtoch.

Tento rok sa bude v tomto systéme pokračovať avšak predpokladá sa zavedenie zásobníka a to začiatkom leta.

Aj v roku 2020 znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie.

V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na kotly na biomasu a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Ak chcete žiadať o dotácie na slnečné kolektory neváhajte sa na nás obrátiť s pomocou.

Cenová ponuka

Stavba domu