SIEA upozorňuje, že na inštaláciu je len jeden mesiac

V mimoriadnom kole projektu Zelená domácnostiam je skrátena lehota na inštaláciu

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje, že v poslednom mimoriadnom kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo vyhlásené z dôvodu nedočerpaných prostriedkov, je na inštaláciu zariadenia k dispozícií časový úsek len jeden mesiac. Z tohto dôvodu upozorňujú, že o dotáciu by mali žiadať len domácnosti, ktoré sú na inštaláciu pripravené a vedia, že tento termín stihnú. V prípade pochybností odporúčame počkať na pokračovanie projektu, ktorý začína 5-ročným projektom od roku 2019.

Bez názvu

V poslednom 28. kole projektu Zelená domácnostiam bude k dispozícií 450-tisíc euro, ak sa však vrátia ďalšie nevyužité poukážky môže suma ešte narásť. Žiadosti o preplatenie poukážok z tohto kola musia byť predložené do 26.novembra 2018.

Mimoriadne kolo žiadosti o dotácie na tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a kotle na biomasu, pre domácnosti mimobratislavských regiónov prebehne v stredu 24.10.2018 o 15.00 hod.

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam