Júnové kolo projektu Zelená domácnostiam dopadlo úspešne

Na predposledné 25. Kolo bolo vyčlenených 3 000 000€. Záujem o túto čiastku prekročil 10%, avšak príjem žiadostí bol otvorený takmer 24 hodín. V tomto kole sa teda vydalo 1580 poukážok.

Slovenská inovačná a energetická agentúra eviduje vysoký záujem o poukážky a to napriek tomu, že pilotný projekt Zelená domácnostiam tento rok končí. Posledné tohto ročné kolo sa uskutoční 7. Augusta 2018 a bude určené pre solárne kolektor, tepelné čerpadlá a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch.

Výška vyčlenenej sumy v poslednom kole bude závisieť od množstva nevyužitých poukážok z predchádzajúcich kôl. Vedenie agentúry upozorňuje, že hlavne v tomto poslednom kole je dôležité aby o poukážku žiadali len domácnosti, ktoré budú môcť zrealizovať inštaláciu do 3 mesiacov od vydania poukážky.

Pokračovanie projektu Zelena domácnostiam sa pripravuje tak, aby mohli byť poukážky efektívne vydávané od roku 2019.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam