Kolektory šetria viac ako štvrtinu výdajov na teplo

Slnečné kolektory sa stávajú bežnou súčasťou našich obydlí. Najbežnejšia otázka je “Koľko to stojí?” alebo “Koľko tepla to vyrobí?” Skúsime priblížiť aspoň zhruba prepočty efektívnosti využívania slnečných kolektorov.

Najbežnejší dom v našich zemepisných šírkach so štyrmi osobami spotrebuje ročne približne 25 000 kWh energie. Zostava približne štyroch kolektorov (pozn. kolektory Prvá Solárna SB24) dokáže vyrobiť ročne približne 10 000kWh energie. Energia sa využíva primárne na TÚV, vykurovanie, prípadne aj ohrev bazéna. V nasledujúcich riadkoch si priblížime koľko energie je možné zo slnečných panelov využiť.

Zima a prechodné obdobie
V chladnejšej časti roka získame asi tretinu slnečnej energie – takže približne 3330kWh. Z tejto energie pripadá na ohrev TÚV necelá tretina teda asi 1000kW. Zvyšok je použitý na ohrev do kúrenia – či už ako priame vykurovanie, alebo predohrev spiatočky. Majiteľ domu má pri najbežnejšie usporiadaných systémoch možnosť zvoliť, koľko energie “pustí” do vykurovania a koľko na ohrev vody. Najväčšiu výhodu majú majitelia nízko energetických systémov s nižšou teplotou vykurovacej vody – keďže kolektory môžu pracovať efektívne s menším teplotný rozdielom.

Leto a prechodné obdobie

V teplejšej časti roka kolektory dokážu pokryť viac ako 90% potreby tepla na TÚV – v kombinácií s akumulačnou nádržou niekedy aj 100% (pri väčšom systéme). Prebytkové teplo je možné použiť na ohrev bazénov – takto je možné predĺžiť sezónu o približne 8 až 10 týždňov. Aj v letnom období rodinné domy potrebujú hlavne od konca augusta raz za čas prekúriť a solárny systém poskytuje energiu zdarma. Napríklad naši zákazníci na Horehroní využívajú kúrenie mimo júla takmer celoročne a práve v týchto aplikáciach je úspora značná.

Hydraulické zapojenie je vždy individuálne – je potrebné brať do úvahy počet obyvateľov nehnuteľnosti, výmeru, typ vykurovacieho telesa, tepelné straty objektu atď.. http://prvasolarna.sk/kolektory-setria-viac-ako-stvrtinu-vydajov-na-teplo/ http://prvasolarna.sk/kolektory-setria-viac-ako-stvrtinu-vydajov-na-teplo/Moderné a funkčné riešenie je akumulačná nádrž s objemom 500 až 1500 litrov, kde sa kombinuje solárny ohrev spolu so záložnými ohrevmi – napr. plyn alebo tuhé palivo.

Kolektory šetria viac ako štvrtinu výdajov na teplo

Kolektory šetria viac ako štvrtinu výdajov na teplo

Slnečné panely na rovnej strechesm-0930-007f-energ.rw