Kombinácia slnečné kolektory CPC 15 + tepelné čerpadlo PANASONIC

Ekologický koncept kúrenia - Vákuové slnečné kolektory CPC 15 + tepelné čerpadlo PANASONIC

Komplexný koncept vykurovania

Na základe našich dlhoročných skúseností so slnečnými kolektormi a požiadavkami najmä novej výstavby sme vypracovali ekologicky a ekonomicky výhodný systém vykurovania pre moderné nízkoenergeticképasívne stavby. Zakladá sa na kombinácií kvalitných komponentov s dlhou životnosťou.

Systém kombinuje akumulačnú 500l akumulačnú nádrž s hygienickým ohrevom TÚV, slnečné kolektory a tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Slnečný kolektor a tepelné čerpadla v dokonalej symbióze

Každá technológia má určite špecifiká, vákuový slnečný kolektor sa s tepelným čerpadlom perfektne dopĺňa vo viacerých aspektoch a ponúka skutočne optimálny koncept vykurovania súčasnosti. Výmena energií sa odohráva v jednom kombinovanom akumulačnom zásobníku, preto nedochádza k nevyužitiu alebo strate tepla vyrobeného akýmkoľvek spôsobom.

Výhody integrácie jednotlivých zložiek systému do jedného celku

Kombinovaný ohrev vody

Tepelné čerpadlo a vhodný akumulačný zásobník

Výrazne zníži počet štartov kompresora TČ, úspora motohodín a predĺženie životnosti
TČ môže bežať cez deň, keď je teplota média (vzduchu) v zimnom období vyššia
Zníženie hlučnosti v nočných hodinách, zásobník bude zohriaty v priebehu dňa
Príplatok za akumulačný zásobník = približne príplatok za veľký hydrobox so zásobníkom
Možnosť použitia TČ typu monoblok (všetko vonku) - úspora miesta a výhodnejšia inštalácia

Slnečné kolektory a akumulačný zásobník

Slnečné kolektory ohrievajú kurenársku aj pitnú vodu zároveň, podpora vykurovania
Veľmi dlhá životnosť zásobníka aj slnečných kolektorov, dostatočný objem akumulácie
Hygienický ohrev teplej vody, ohrieva sa prietokovo v nerezovom výmenníku
Kvalita a životnosť nerezového výmenníka, v ktorom prebieha ohrev teplej vody
Podpora vykurovania a šetrenie TČ bez akýchkoľvek zložitých regulácií
Možnosť pridanie vykurovacieho telesa do nádrže za veľmi výhodnú cenu, záložný zdroj (200€)

Čo v prípade kombinovaného systému nepotrebujete?

Ďalšie pridružené zásobníky a rozvody

Priestor je drahý a v novostavbe to platí dupľovane. Náš systém síce vyžaduje technickú miestnosť, ale nepomerne menšiu ako iná kombinácia zariadení. Zároveň kombinovaný akumulačný zásobník poskytuje slobodu v prípade pridania akéhokoľvek “spotrebiča tepla” alebo naopak zdroja tepla.

Záložný elektrokotol

V prípade ak sa chcete poistiť, proti akejkoľvek poruche na systéme tepelného čerpadla, nemusíte kupovať kompletný elektrokotol. Postačí zakúpiť do akumulačného zásobníka elektrickú špirálu v cene od 120 do 180€ (od 3 do 9kW). Takto si zabezpečíte náhradný ohrev teplej vody, ale aj náhradu zdroja tepla pre kúrenie.

Split systém tepelneho čerpadla alebo veľkú jednotku s hydroboxom

Tepelné čerpadlo, kde vnútorná jednotka obsahuje aj vstavaný zásobník je cenovo približne o 1500€ až 2000€ drahší (v závislosti od výrobcu a značky). Toto nielen pokryje náklady na kúpu kombinovaného akumulačného zásobníka, ktorý však združuje kúrenie aj hygienický ohrev TÚV. Tým pádom nepotrebujete kupovať veľký hydrobox – vnútornú jednotku so vstavaným zásobníkom TÚV.

Dokonca nepotrebujete ani samotný SPLIT systém, teda vnútornú a vonkajšiu jednotku. Výhodné je riešenie tzv. Monoblok systém. Tieto jednotky obsahujú všetko vo vonkajšej jednotke a dovnútra domu už ide priamo vykurovací systém, nie chladiarenske potrubie. Je tu menšie riziko poškodenia potrubianižšie inštalačné náklady, keďže chladivo býva už naplnené v jednotke, lacnejšie rozvody a vďaka kombinovanému akumulačnému zásobníku sa na jednom mieste pripravuje aj teplá úžitková voda aj kúri, teda nepotrebujete žiadne trojcestné ventily alebo komplikované rozvody.V podstate nie je reálne aby došla v domácnosti teplá voda a to aj vďaka podpore kolektorov.

Ohrievať systém ohrevu vody nad 70°C kvôli zneškodneniu baktérií

Baktérie legionelly sa množia vo vode pri teplote vody 25 až 50°C. Nad 50°C sa prestávajú množiť a nad 70°C hynú. Darí sa im v každom umelom prostredí. Optimálna teplota na rozmnožovanie je 38°C. Z toho dôvodu sa musí v zásobníkoch vody udržiavať voda nad 55°C a periodicky nastaviť ohrev nad 70°C. Túto funkciu má aj naša solárna jednotka aj tepelné čerpadlo Panasonic. Tento úkon ale sprevádzajú významné náklady na energiu.

Práve preto je riešením hygienický ohrev teplej vody v nerezovej špirále, kde sa voda ohrieva prietokovo pár sekúnd pre skutočnou spotrebou. Vďaka tomu môžeme povedať, že takto ohriata voda je pitná, nie ako sa bežne označuje “úžitková”. V akumulačnom zásobníku sa totiž ohrieva kúrenárska voda, v ktorej je nerezová špirála vnorená a tá obsahuje iba cca 20l vody.

Vďaka tomu sa voda pravidelne obmieňa a minimalizujú sa podmienky pre množenie baktérií Legionelly.