Solár naživo

Solárny systém naživo
T1: 68 °C
T2: 71 °C
T3: 66.4 °C

Vážení zákazníci, dovoľte aby sme Vám predstavili solárny systém, ktorý sme napojili online na internet, aby ste si mohli v reálnom čase sledovať výkonnosť systému. Zostáva pozostáva z dvoch zásobníkov 200l a 300l a zabezpečuje TÚV, ohrev bazéna a podporu vykurovania v rodinnom dome pre jeho štyroch obyvateľov. Bazén má objem 15 kubíkov a nakoľko je interiérový slúži ako celoročné miesto relaxu pre celú rodinu. Pre solárny systém sa rozhodli z dôvodu, že im nepripadalo efektívne a komfortné kúriť v peci na tuhé palivo aby si zabezpečili teplú vodu aj v horúcom lete.

Základom systému sú tri 24 trubicové vákuové kolektory od Prvej Solárnej postavené na streche pod sklonom 55 stupňov. Tento sklon eliminuje prehrievanie v letných mesiacoch a na druhej strane nám zabezpeči dostatočný výkon v prechodných a zimných mesiacoch, keď slnko vychádza iba nízko nad horizont. Jednoducho týmto spôsobom inštalácie sa nám podarilo zabezpečiť vyrovnaný výkon kolektorov v priebehu celého roka.

Akonáhle sa prestane sol. systém dobíjať spustia sa cirkulačné čerpadlá, ktoré ohrievajú vodu v bazéne, prípadne v zimnom období je možné systém nastaviť aj na podporu vykurovania. Vďaka tomu sa systém na jednej strane neprehreje, na strane druhej vždy presúva teplo tam, kde je potrebné.

Zásobník číslo jeden je dohrievaný plynovým kotlom na teplotu 50 stupňov Celsia – teda plyn je v tomto bivalentnom systéme záložným zdrojom energie. Druhý zásobník odovzdáva teplo buď do bazéna, alebo do podlahového vykurovania do teploty zásobníka 35 stupňov Celsia.