Mimoriadne kolo projektu Zelená domácnostiam prebehlo úspešne

Posledné, mimoriadne kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré sa uskutočnilo 24.10.2018, prebehlo úspešne. Slovenská inovačná a energetická agentúra v poslednom 28. kole vydala 231 poukážok.

SIEA dôrazne upozorňuje, že v tomto poslednom kole je skrátená lehota na inštaláciu zariadenia len na jeden mesiac. A to z dôvodu, že išlo len o dočerpanie prostriedkov z nevyužitých poukážok a o dotáciu mali žiadať len domácnosti, ktoré sú na inštaláciu bezprostredne pripravené. Agentúra očakáva, že žiadosti sa budú podávať, čo najskôr a v kompletnom stave.

Bolo vydaných celkovo 231 poukážok a to v hodnote 513 255 tisíc eur. Z celkového počtu vydaných poukážok bolo na solárne systémy 101 ks. Poukážok na tepelné čerpadlá sa vydalo 30 ks, a zvyšných 100 ks žiadosti pripadlo na tepelné čerpadlá.

Všetky podporené inštalácie musia byť dokončené do konca novembra, aby mohli byť úspešne preplatené a uzavreté. Momentálne je ešte v procese 1200 poukážok, ktoré sa realizujú alebo finalizujú.

Pilotný projekt Zelená domácnostiam tento rok končí. Od roku 2019 je však schválený nový, 5 ročný projekt z rozpočtom 48 miliónov euro.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamnovy_clanok