Mimoriadne záverečné kolo programu Zelená domácnostiam

Mimoriadne kolo dotácií bude otvorené v stredu 24. Októbra 2018 o 15.hod. Určené bude pre domácnosti z mimobratislavských regiónov a bude možné žiadať o dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Vzhľadom na to, že je to mimoriadne kolo vyhlásené koncom roka, bude na inštaláciu len jeden mesiac.

Rozpočtom tohto posledného kola bude 450-tisíc eur. Táto suma bola dosiahnutá, pretože v posledných dňoch domácnosti zrušili viaceré rezervácie na poukážku. Vzhľadom na to, že pilotný projekt Zelená domácnostiam tento rok končí je v záujme agentúry aby boli zdroje, ktoré boli k dispozícií čo najefektívnejšie vyčerpané. Prostriedky, ktoré ostanú nevyčerpané z pilotného projektu sú neprenosné do pokračovania, ktoré začína od roku 2019.

Mimoriadne kolo bude krátke a rýchle. Je určené len pre domácnosti, ktoré sú rozhodnuté a pripravené na inštaláciu v lehote jedného mesiaca.  Domácnosti, ktoré si nie sú isté alebo nemajú vybraný presný typ zariadenia by mali počkať na pokračovanie projektu, ktoré začína od roku 2019.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

novy_clanokZelená domácnostiam