Naše kolektory oficiálne zaregistrované v zozname podporovaných zariadení

Kolektory Prvej Solárnej – Blueclean SB-1800/58 sú zaregistrované na zozname podporovaných zariadení programu Zelená domácnostiam na podporu OZE (obnoviteľných zdrojov energie) do 10kW. Zoznam podporovaných zariadení je možné stiahnuť na oficiálnej stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude uhrádzať z eurofondov iba oprávneným registrovaným montážnym spoločnostiam poukážky pre občanov na obstaranie zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energií (OZE). O podporu prostredníctvom týchto poukážok, s finančným príspevkom na kúpu zariadení, sa budú môcť uchádzať slovenské domácnosti v rodinných a bytových domoch už v najbližších mesiacoch. Zariadenia na výrobu elektriny a tepla sú obmedzené výkonom do 10 kW.

Zoznam opravnených zariadeni

big_1439893987A logo ZelenaDomacnostiam-600px