Nevyužité prostriedky budú presunuté

Slovenská inovačná a energetická agentúra v projekte Zelená domácnostiam II navýšila prostriedky v pripravovaných kolách určených pre slnečné kolektory a tepelné čerpadlá.

Novinkou pokračovania projektu Zelená domácnostiam II je aj to, že sa jednotlivé kolá vyhlasujú samostatne pre každý druh zariadenia. Hneď po prvých kolách bolo jasné, že o niektoré druhy zariadení je enormne vyšší záujem ako o iné.

Nižší záujem zaznamenali kotly na biomasu a fotovoltaika. Jednotlivé kolá trvali dlho a boli uzatvorené bez toho, aby sa vyčerpala pričlenená suma. Na druhej strane však zaznamenali zvýšený záujem o solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Z dôvodu vzniknutého nepomeru záujmu sa budú nevyužité prostriedky presúvať.

Aktuálne je vydaných viac ako 2500 platných poukážok v hodnote 4,6 milióna €. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 13 kôl v celkovej hodnote 7,7 milióna €.

Po zmenách bude 4. júna 2019 na tepelné čerpadlá k dispozícii 1 milión € a  9. júla 2019 800 000 €. V nasledujúcich dvoch kolách určených pre slnečné kolektory, ktoré budú otvorené 21. mája 2019 a 18. júna 2019, sú pôvodné čiastky navýšené na 700 000 €.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamkrupy-krupobitie-ilustrak-3--2