Nové informácie o dotáciach na slnečné kolektory

Poskytujeme nové pravidelné info o očakávaných dotáciach na zelené zdroje energií. Dotačnú agendu bude mať na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Momentálne sa pracuje na detailoch výziev, na základe ktorých bude možné požiadať o dotácie. Pracovníci SIEA pracujú na čo najjednoduhšom, ale spravodlivom administratívnom procese. Pracovníci SIEA zdôraznili, že dotácie dostanú iba certifikované zariadenia, namontované a uvedené do prevádzky pracovníkmi s príslušnou atestáciou. Celkovo sa rozdelí 115 miliónov eur, 15 miliónov poskytne štátny rozpočet – zvyšok je podpora z EÚ. Cieľom je skrátenie doby návratnosti úsporných zariadení a tým zatraktívnenie zelenej energie medzi užívateľmi. Nie je špecifikovaná presná suma, ktorá bude pridelená jednotlivým zariadeniam, ani na základe čoho bude počítaná. Domnievame sa, že pri kolektoroch bude hlavným ukazovateľom veľkosť apertúrnej (aktívnej) plochy – rovnako ako tomu bolo pri minulej vlne dotácií. Samozrejme zohľadní sa cenová hladina jednotlivých zariadení na trhu, aby neboli niektoré skupiny znevýhodnené.

Okrem kotlov na biomasu a solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody alebo vykurovanie, bude možné príspevky čerpať na tepelné čerpadlá, ale aj na zariadenia na výrobu elektriny s maximálnym výkonom do 10 kilowattov, konkrétnejšie fotovoltické panely a veterné turbíny.

Novinkou má byť taktiež možnosť čerpania podpory miestnymi samosprávami, orgánmi štátnej správy a podnikateľmi. Nie je zatiaľ spresnené, či samosprávy a podnikatelia môžu očakávať inú výšku podpory, alebo budú podmienky rovnaké s fyzickými osobami. Správu na programom bude mať oficiálne Ministerstvo životného prostredia, administratívu bude zabezpečovať SIEA vo svojich centrách Žiť energiou, nakoľko majú úspešné výsledky už pri administrácií predchádzajúcej vlny dotácií. Súčasnú podporu bude možné čerpať až do roku 2023.

cropped-human-hand-holding-a-citySolar Keymark test