Nové termíny dotácií na jeseň 2019

Nové termíny dotácií na jeseň 2019 - Zelená domácnostiam

Projekt Zelená Domácnostiam II, ktorý odštartoval svoje pokračovanie začiatkom roka, je mimoriadne úspešný. Momentálne Slovenská Inovačná a energetická agentúra pridala ďalšie štyri jesenné termíny na žiadosti o dotáciu. Domácnosti, ktoré neboli pripravené na inštaláciu v letných termínoch, tak majú šancu stihnúť jesennú inštaláciu.

Pridané boli štyri termíny a to z dôvodu, že termín dotácie je vždy iba na jeden typ zariadenia – slnečné kolektory, fotovoltaika, kotol na biomasu a tepelné čerpadlo. Tento systém má výhodu v tom, že sa dá efektívne a rýchlo vyhodnotiť, o ktoré zariadenia je záujem. Nižší záujem bol zaznamenaný v kategóriách kotol na biomasu a fotovoltaika. Naopak zvýšený záujem je o slnečný kolektor a  tepelné čarpadlá.

SIEA momentálne eviduje 1 307 platných poukážok na tepelné čerpadlá v hodnote 3,9 milióna €. Podpora čerpadiel v šiestich tohtoročných kolách  pravdepodobne prekročí 6,3 miliónov, čo je takmer polovica zo sumy, ktorá by mala byť využitá na tohtoročné inštalácie.

Aktuálne je vydaných viac ako 4 500 platných poukážok v hodnote 8,8 milióna €. Do konca roka plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 9 kôl v celkovej hodnote 5,9 milióna €. Najbližšie kolo na kotly na biomasu bude otvorené 23. júla 2019.

harmonogram

krupy-krupobitie-ilustrak-3--2Pasívny dom