Nový termín dotácií na slnečné kolektory už v júni

Slovenská Inovačná a energetická agentúra informuje o nových termínoch na podávanie žiadostí o štátne dotácie na slnečné kolektory. Žiadať o poukážku bude možné už 22.júna o 15.hodine. K dispozícií bude celková suma 3 milióny eur a predpokladá sa vydanie 1720 ks poukážok.

Jeden jarný plánovaný termín dotácií bol zrušený. Po dlhšej odmlke sa SIEA rozhodla znova spustiť žiadosti, aby stihli naplniť rozpočet vyčlenený na tento rok.

„Podávať žiadosti bude možné dovtedy, kým sa naplnia zásobníky na tento rok. O poukážku by sa mali medzi prvými uchádzať tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Ako prvé plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu otvoriť v stredu 17. júna 2020 o 15. hodine prijímanie žiadostí pre kotly na biomasu. Následne bude 22. júna 2020 otvorený zásobník pre slnečné kolektory, 24. júna 2020 pre tepelné čerpadlá a 29. júna 2020 pre fotovoltické systémy. Aktualizované podmienky projektu sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Projekt Zelená Domácnostiam II je projekt, ktorý poskytuje domácnostiam možnosť efektívnej návratnosti investície do solárneho zariadenia. Tento projekt sa osvedčil ako mimoriadne úspešný.

Zelená domácnostiamzelena-dom