S novým rokom 2019 príde aj zdražovanie elektriny a plynu

Z dôvodu zvyšovania cien na veľkoobchodných trhoch sa ceny energie, hlavne elektriny a plynu, od januára 2019 zvýšia. Elektrina môže vzrásť až o približne 10 percent.

Pre ceny energií na rok 2019 je rozhodujúcich hlavne prvých 6 mesiacov tohto roka. V tomto období sa cena pohybovala na hodnote 40,50 eura/megawatthodinu (MWh), teda narástla o viac ako 27 percent. V tom istom období v predchádzajúcom roku 2017 mala hodnotu 31,77 eura/MWh.

Nárast cien sa pripisuje hlavne zníženej výrobe elektriny z jadrových elektrárni a to z dôvodu vysokých teplôt, ktoré obmedzili výrobu hlavne vo Francúzku. Rovnako klesol aj podiel účinnosti fotovoltaických elektrárni a podiel elektriny vyrobenej z vody. Na druhej strane spotreba stúpala hlavne kvôli zvýšenej potrebe využívania klimatizácií a pod.

Konečná cena pre spotrebiteľov – domácnosti by tak mala vzrásť približne o 10 percent. Konečnú cenu ovplyvňujú aj ďalšie faktory ako sieťové poplatky, distribúcia, či podpora obnoviteľných zdrojov. Odhaduje sa, že pri ročnom odbere do 2MWH (bez ohrevu vody a vykurovania) bude mesačné navýšenie okolo 1,5 eura.

Zvýšený dopyt po plyne, ktorý stále viac nahrádza ropu a uhlie spôsobil, že sa momentálne obchoduje asi o 30 percent vyššie ako minulý rok. V prípade domácnosti, ktoré využívajú plyn aj na vykurovanie a ohrev vody je možný mesačný nárast platby plynu o približne 2,5 eura – to je približne odber 12 MWh. V prípade nižšieho odberu – do 1MWh, čo je odber v domácnostiach, kde sa plyn využíva iba na varenie, predpokladáme navýšenie 0,15 eura.

Avšak, čo sa týka plynu nárast ceny by mal byť v porovnaní s elektrinou miernejší.

Ekologická energia

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam