Vlastnosti trubicových kolektorov

Vlastnosti a výhody trubicového kolektora

Trubicové kolektory patria momentálne medzi najsofistikovanejšie a najspoľahlivejšie typy kolektorov na trhu. Menej skúseností ale môže zneistiť. Práve preto sme pripravili dva testy.

Skúška nosnosti
Prvým je skúška nosnosti. Pre tento prípad sme na 5 trubíc (celý kolektor obsahuje až 24 trubíc) vyšli naším vozidlom s pohotovosnou hmotnosťou viac ako 2 tony. Podobná fotka v prípade plochého kolektora ukazuje pretlačené solárne sklo, ktoré sa síce vyrovná ale hliníkové a medené vnútornosti kolektora ostanú pretlačené. Trubicové kolektory tomuto zaťaženiu bez problémov odolali bez povrchovej zmeny. Nasledovala ešte skúška státia na trubici cca 90kg osobou.

Čo odolá záťaži lepšie?? Sklená tabuľa (plochý kolektor) alebo napr pivová fľaša? Práve kruhový tvar znamená, že tlak je rozložený maximálne rovnomerne a rovnako ako ťažko rozbijete fľašu od piva oproti sklenej tabuli – práve tak dobre bude trubicový kolektor odolávať krúpom, snehu a inej záťaži.

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam