Podpora vykurovania naozaj funguje

Podpora vykurovania slnečnými kolektromi naozaj funguje

Práve v podobnom ročnom období ako máme teraz sa prejavuje reálny prínos solárnej podory vykurovania. Máme nielen teplé ale hlavne slnečné dni. Znamená to, že za 8 hodín slnečného svitu dopadajúceho na prelome októbra a novembra presne pod sklonom 49 stupňov dokáže bez próblemov vyhriať zásobník o objeme 650l z teploty 25°C na hodnotu 70 – 80°C.  Je to energetický zisk cez 40 kWh (zostava 4 vákuových kolektorov). Do konca roka sa výška slnka nad horizontom dostane na 55°.

 Nakoľko dni sú pomerne teplé vykurovanie domácnosti počas dňa nie je nutné vykurovať. Teploty v noci ale klesajú nadránom ku hodnote 5°C a okrem pasívnych domov je nutné vykurovať. Bežný rodinný dom s tepelnou stratou 10kW má pri vonkajšej teplote 8°C (priemerná jesenná nočná teplota) tepelnú stratu 4,12 kW. Znamená to teda, že naakumulovaná solárna energia dokáže zabezpečovať vykurovanie domu po obdobie 10 hodín bez akéhokoľvek iného zdroja. Samozrejme bavíme sa o nízkoteplotnom vykurovaní napr. podlahové kúrenie. V prípade vysokoteplotného vykurovania ako radiátory je efektívny predohrev spiatočky. Nedokážeme plne autonómne vykurovať celú noc, ale iba cca 5 hodín. Zvyšné cca 3 hodiny solárny systém bude podporovať predohrev spiatočky. Správne nastavený systém dokáže na základe informácií od čidiel veľmi presne a efektívne riadiť vykurovanie.

 Nakoľko kolektory pracujú na jednoduchom a overenom fyzikálnom princípe a skonštuované sú z materiálov ako nerez, pevnostné sklo, hliník a meď. Životnosť 25 rokov je teda reálna a systém sa v tomto období niekoľkonásobne vráti.

detail poškodenia plochého paneluSlnečné panely na rovnej streche