Program Zelená domácnostiam v plnom prúde – aktuality

Program Zelená domácnostiam v plnom prúde – aktuality

Spoločnosť Prvá Solárna, s.r.o. sa oficiálne stala zhotoviteľom a je oprávneným partnerom národného projektu Zelená domácnostiam na podporu obnoviteľných zdrojov energie na základe podpisu zmluvy so SIEA (Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou). Sme zapísaní do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke  zelenadomacnostiam.sk

DôLEŽITÉ ODKAZY :


9.5.2016 
 Tretie kolo dotácií predo dvermi. Úspešne finišujeme inštalácie druhého kola dotácií a sme pripravení dodať kolektory aj na Vašu strechu. Je potrebné byť pripravení aby ste už pred začiatkom zadávania žiadostí mali pripravené požadované informácie ohľadom rodinného domu (č. LV, adresa inštalácie, údaje všetkých vlastníkov) a zároveň mať upresnený počet kolektorov. (všetky tieto informácie sú pri vypĺňaní žiadosti potrebné)

2.2.2016
– Obrovský záujem o dotácie. Prostriedky druhého kola sa  sa minuli v priebehu 1 dňa. Pripravte sa na tretie kolo dotácií. 
Tretie kolo bude vyhlásené v druhom štvrťroku 2016, preto odporúčame byť pripravení a nezmeškať. Odporúčame spracovať si cenovú ponuku a taktiež overiť montážne kapacity a byť pripravený ešte pred začatím tretieho kola dotácií. V druhom kole sa všetko odohralo v priebehu pár hodín.
Informácie o priebehu druhého kola nájdete na oficiálnej stránke zelenadomacnostiam.sk

29.1.2016bol upresnený termín druhého kola. Druhé kolo má byť vyhlásené 1.2.2016. Informácie ako správne vyplniť žiadosť o poukážku nájdete http://zelenadomacnostiam.sk/Zelena-domacnostiam-v1.pdf  Žiadosť je možné vyplniť taktiež na stránkach zelenadomacnostiam.sk, konkrétne http://zelenadomacnostiam.sk/ziadost-o-poukazku/.

10.1.2016 – 
druhé kolo bude spustené v priebehu januára 2016. Všetkých našich budúcich zákazníkov budeme informovať hneď po spustení systému.


Žiadosť o poukážku je prístupná na tejto stránke: www.zelenadomacnostiam.sk . Pred vypĺňaním žiadosti sa oboznámte s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti. Rovnako je dostupný aj podrobný návod v časti 10 krokov k podpore.

Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné uviesť všetky požadované náležitosti. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Je potrebné uviesť typ zariadenia o ktoré máte záujem. V prípade ak ste sa rozhodli pre spoločnosť Prvá Solárna, s.r.o. zvoľte zariadenie Changzhou Blueclean Solar Energy Co., Ltd. SB-1800/58-24 STNásledne uvediete údaje o mieste inštalácie, súpisné číslo a číslo listu vlastníctva.

Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe najneskôr do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého bude v krátkom čase poukážka so zmluvou vytlačená, podpísaná a odoslaná v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti. Preto odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať. Po potvrdení záujmu a v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov vám bude zaslaná poukážka spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, o čom bude žiadateľ informovaný e-mailom do 24 hodín od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky.

UPOZORNENIE:
Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť.
Poukážku musíte uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Na samotnú inštaláciu zariadenia máte 3 mesiace od dátumu vydania poukážky.

zdroj : www.zelenadomacnostiam.sk

Zoznam opravnených zariadeniA logo ZelenaDomacnostiam-600px