Rodinné domy

Rodinný dom predstavuje najtypickejšiu formu inštalácie slnečných kolektorov. V roku 2011 bolo na území Slovenska inštalovaných vyše 2000 individuálnych montáží na rodinných domov. Väčšina užívateľov slnečných kolektorov si vyberá systém na ohrev TÚV. Vákuové trubicové kolektory zabezpečia pri slnečnom počasí celoročné pokrytie požiadaviek na TÚV a to nielen v horúcom lete, ale aj v mrazivom zimnom dni. V prípade dobre zaizolovaného objektu vieme ponúknuť aj zostavu na podporu vykurovania v zimnom období a plnohodnotné vykurovanie v prechodnom období. Je možné solárny systém nastaviť tak, aby po dosiahnutí dostatočnej teploty TÚV – napríklad 55 Stupňov – bolo všetko ďalšie teplo odovzdané na ohrev bazénu, prípadne na prikurovanie. Vieme solárny systém napojiť do existujúcej sústavy – plynového kotla, plynového zohrievača, objživelného bojlera alebo dokonca do sústavy s kúrením na tuhé palivo. Je možné aby sa solárny systém automaticky dohrieval akýmkoľvek zdrojom, alebo energiu odovzdával. Vśetko je samozrejme možné nastaviť plne automaticky.

Správne Vám navrhneme veľkosť zásobníka podľa členov osôb v domácnosti. Bežná 4 členná rodina potrebuje pre solárny systém v našich podmienkach 300l zásobník vody. Denná spotreba vody je toriž približne 100 až 150 TÚV. špecifikom solárneho systému je, že potrebujeme nahriať viac vody ako minieme v jeden deň a to poprvé z dôvodu aby sme preklenuli nepriazeň počasia a po druhé aby sme mali dostatok vody na ráno bez potreby používať záložný zdroj. Naše zásobníky vody sú vysoko trvácne – nerezová nádrž a medenné výmenníky, takže k rýchlej návratnosti prispeje aj dlhodobá spoľahlivosť a výdrž bojlera.

Pri výbere systému berieme do úvahy

– orientáciu RD: niekedy nie je možné dodržať južnú orientáciu, pri orientácií na západ alebo východ, Vám vypracujeme prepočet a navýšime počet kolektorov

– sklon kolektorov: vieme Vám vypočítať potrebný sklon kolektorov podľa veľkosti zásobníka. Malý systém nastavíme na vysokú účinnosť na prechodné obdobie – sklon 35 až 45 stupňov. Veľký systém aj s podporou vykurovania sa nastavuje na sklon približne 60 stupňov aby bol maximálne efektívny v zimnom období. Zároveň týmto vysokým sklonom zabránime prehrievaniu v letnom období.

– počet osôb: viac osôb spotrebuje viac vody, to znamená väčší bojler a úmerne tomu viac kolektorov

– individuálne požiadavky klienta: prispôsobime sa Vaším individuálnym esteticko – praktickým požiadavkám, čo sa týka umiestnenia ovládacieho panelu, umiestnenia kolektorov alebo zberného potrubia

– špecifiká RD/bazénu: pri rátani veľkosti systému pre podporu vykurovania je potrebné brať do úvahy vykurovanú plochu, izoláciu RD, či veľkosť bazéna, aby mohol systém pracovať efektívne

V každom rodinnom dome je inštalácia kolektorov veľmi výhodná, čo sa týka rýchlosti návratnosti – individuálne Vám na požiadanie prepočítame návratnosť systému.

novostavba