Posledné dve kolá pilotného programu Zelená domácnostiam

Ako sme Vás už v minulosti informovali pilotný projekt Zelená domácnostiam tento rok končí. Aktuálne sa pripravujeme na 25. Kolo, ktoré sa uskutoční 26.6.2018. SIEA vydala upresnenie ohľadne navýšenia financií na tento termín – z pôvodných 1,1 milióna € sa suma navýšila na 3 milióny € a to vďaka nevyužitým prostriedkom s predchádzajúcich kôl.
Druhou novinkou je, že sa uskutoční aj 26.kolo projektu a termín tohto kola SIEA určila na 7.augusta 2018. Alokácia posledného kola ešte nebola zverejnená a to práve z dôvodu, že závisí od nevyužitých zdrojov s predchádzajúcich kôl a nevyužitých poukážok.
Posledné dve kolá pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej energetickej agentúry budú zamerané na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a slnečné kolektory v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam je už schválené na roky 2019 – 2023 a to z rozpočtom až 48 miliónov €. Predpokladá sa, že by vďaka tomuto projektu mohlo byť podporených ďalších 25-tisíc inštalácií.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam