Postavením domu to iba začína …

Ako vyriešiť vykurovanie domu je dôležitá otázka v prípade novovstavby, ale rovnako aj v prípade rekonštrukcie objektov. Moderné a efektívne je zapájanie alternatívneho zdroja do existujúceho. Tento typ vykurovania sa nazýva bivalentný – dva , prípadne trivalentný – tri zdroje. Medzi tieto zdroje patria napríklad plynové kotly, elektrické kotly, kotly na tuhé palivo (drevo, uhlie, peletky), tepelné čerpadlá, solárne kolektory, krbové vložky…

Správne navrhnutý kombinovaný zdroj vykurovania dokáže v prvom rade znížiť výdaje a v druhom rade ušetriť primárny zdroj vykurovania. Projekt vykurovacieho systému musí brať ohľad hlavne na výmeru vykurovanej plohy a tepelná strata objektu. Ako najdostupnejší a najefektívnejší zdroj sa v naších zemepisných šírkach ukazuje práve slnečné žiarenie.

Celoročná úspora 

Maximálna úspora zostavy plynového kotla a slnečných kolektorov dosahuje až 40 – 50 percent. Takto navrhnutá solárna zostava dokáže celoročne produkovať TÚV a navyše v lete ohrievať bazén. Podstatné je aby jednotlivé vykurovacie zdroje spolupracovali medzi sebou – teda zjednodušene povedané, aby kotol vedel, čo robí solárny systém a naopak. Automatizáciou pomocou elektronickej riadiacej jednotky dramaticky zvyšuje efektivitu systému.

Budúcnosť zelených technológií

V budúcnosti môžeme očakávať podobné nariadenia ako v Nemecku – teda pri kolaudácií bude musieť byť aspoň 15 percent energie pokrytej z obnoviteľných zdrojov.

Dvakrát meraj a raz rež

Nad vykurovaním objektu je potrebné sa zamyslieť už pri kúpe pozemku, teda pred začatím výstavby.  Všímať si treba hlavne orientáciu pozemku, dostupnosť sietí a podľa toho riešiť návrh vykurovacieho systému. Oprimálne je použiť integrovaný akumulačnný zásobník s dostatočným objemom, ktorý dokáže na jednej strane prijať veľké množstvo energie a na strane druhej práve vďaka dostatočnému objemu vydržať aj cez neslnečné dni, prípadne pokiaľ používate tuhé palivo tak predĺžiť intervaly medzi jednotlivými kúreniami.

Návratnosť investície

Tu si by si mali Slováci brať príklad od západných susedov ako sú Nemecko a Rakúsko a dať dôraz na kvalitný a certifikovaný systém. Nákupom kvalitnej technológie ušetríte dlhodobo a to na nasledujúcich 15 až 25 rokov.  Šetrenie sa prejaví vo vyšších prevádzkových nákladoch – investícia do úspory sa vždy vráti. Veľakrát je väčší systém efektívnejší z pohľadu návratnosti, nakoľko dvojnásobne veľká akumulačná nádoba nestojí dva krát viac a rovnako pri jednom aj piatich kolektoroch potrebujete rovnakú riadiacu stanicu

montáž slnečné kolektory konštrukciaelektrický stožiar