Pripravované dotácie budú túto jeseň skutočnosťou

Hovorkyňa podpredsedu vlády Sylvia Belešová potvrdila, že už čoskoro sa začne rozdeľovať sto miliónov Eur určených na podporu ekologických projektov slovenských domácností.

Prvé platby sú očakávané už v treťom kvartáli, teda približne začiatkom septembra/októbra. Aj napriek tomu, že presná výška príspevku nie je známa. Cieľom vlády je skrátiť návratnosť zelenej investície na obdobie cca 7 rokov. V predchádzajúcej vlne štátnych dotácií sa dotácia na slnečné kolektory odvíjala od inštalovanej plochy kolektorov – maximálne 1600€.

Predpokladá sa, že až 70 000 domácností sa bude môcť uchádzať o štátnu podporu. Finančná výpomoc z EU je určená na podporu drobnej výroby tepla a elektrickej energie. Celková výška finančnej podpory je 100 000 000€.

Podobné spustenie dotácií v ČR spustil takmer davovú hystériu. Ľudia stáli v radoch na podanie žiadosti od skorých ranných hodín, keďže sa obávali aby sa im peniaze ušli. Na Slovensku sa ale údajne nemusíme obávať podobnej situácie, nakoľko finančné prostriedky budú pre tisícky ľudí rozdeľované celoplošne.

Čo je novinkou je priame vyplácanie zo štrukturálnych fondov EÚ, čo je úplnou novinkou. Zatiaľ boli tieto fondy smerované iba firmám na základe projektov a podnikateľských plánov. Aj kvôli tomuto prvenstvu sa dotácie omeškali, čo má byť napravené v nasledovných mesiacoch.

Medzi podmienkami pre uplatnenie dotácie je aj povinnosť inštalácie akreditovaných zariadení firmami s adekvátnym oprávnením. Školenia firiem a montážnikov prebiehajú už od začiatku roka, takže by nemal byť problém s nedostatkom kapacít, alebo čakacími lehotami. Nakoľko necertifikované zariadenia sa o štátne dotácie uchádzať nemôžu odporúčame zvážiť komu túto prácu zveríte

Vďaka predchádzajúcemu programu dotácií bolo v slovenských domácnostiach v rokoch 2009 až 2011 nainštalo­vaných celkovo 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytovkách. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností.

house-coldkolektory uspora