Projekt dotácií Zelená domácnostiam pokračuje v novom roku 2019

Domácnosti, ktoré majú záujem o získanie dotácie na obnoviteľné energie, by mali dostať šancu už v prvom štvrťroku nového roka 2019. Na nový projekt je pridelených 48 miliónov € do roku 2023.


Poukážky budú vydávané už v prvých troch mesiacoch, aby mali domácnosti možnosť využiť na inštaláciu už aj jarné obdobie. Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu bude zo začiatku roka prebiehať vydávanie poukážok, rovnakým systémom ako bolo zvykom a to prostredníctvom jednotlivých kôl. V priebehu roka by však mal byť spustený zásobník, ktorý by umožňoval žiadať o poukážky priebežne.

Zmenou v roku 2019 bude, že kolá budú pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne.

Nezmenenou podmienkou ostáva, že poukážky môžu pokryť maximálne 50% oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia môže byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

Od roku 2015 bolo úspešne nainštalovaných 18 502 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Využité na to boli poukážky v hodnote približne 41 miliónov €. V rámci pilotného projektu bolo preplatených 6974 poukážok na slnečné kolektory, 5242 na tepelné čerpadlá a 3673 na fotovoltaické systémy.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam
Odolnosť vákuových trubícZelená domácnostiam