Projekt zelená domácnostiam – dotácie na jeseň štartujú

Spoločnosť Prvá Solárna podala žiadosť o zaregistrovanie svojej značky kolektorov do projektu „Zelená domácnostiam”, ktorý má priniesť významnú podporu obnoviteľných zdrojov v rokoch 2015 – 2020. O ďalšom priebehu Vás budeme priebežne informovať.

Zelená domácnostiam je národný projekt umožňuje čerpať podporu z európskych fondov a štátneho rozpočtu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.
Celková vyčlenená suma na túto formu podpory predstavuje 115 miliónov EUR, ktorá sa bude poskytovať v období rokov 2015-2020.

Typy zariadení, ktoré budú v projekte podporované sú slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá a zariadenia na výrobu elektriny – veterné turbíny a fotovoltické panely.

V prípade slnečných kolektorov je možné očakávať až 500€ na 1kW výkonu kolektora. Výkon je stanovený na základe certifikátu Keymark (podporené budú iba certifikované zariadenia).

Zdroj : www.zelenadomacnostiam.sk

4x kolektor Prvá solárna pre ohrev Túv, bazéna + prikurovanie

4x kolektor Prvá solárna pre ohrev Túv, bazéna + prikurovanie

euro_image1_0big_1439893987