Prostriedky druhého kola vyčerpané – Pripravte sa na tretie kolo!

Ako získať dotáciu v treťom kole programu Zelená domácnostiam

Prvá SOLÁRNA Vám pomôže ako poukážku získať a systém namontujeme na kľúč

Dynamika programu Zelená domácnostiam naberá na obrátkach a druhé kolo bolo ukončené z dôvodu vyčerpania prostriedkov v priebehu necelých 12 hodín. Každý, kto plánuje využiť ponúkanú podporu by mal byť pred spustením 3. kola pripravený.

Ako sa pripraviť pred tretím kolom?

1. Výber vhodného systému

Prekonzultujte s nami vhodnosť konkrétneho systému. Poradíme Vám aká výška podpory by Vám prislúchala podľa výkonu zariadenia, ktorý dokážeme vhodne nadimenzovať Vašim potrebám. Pri voľbe poukážky v treťom kole je potrebné vedieť počet a typ kolektora, teda konzultácia so zhotoviteľom je nevyhnutná.  Vyplňte si u nás nezáväznú cenovú ponuku a dostanete odpovede na všetky otázky.

Zároveň Vám potvrdíme časové možnosti inštalácie a môžete sa spoľahnúť, že Váš budúci systém bude možné montovať v stanovenom limite 4 mesiace (v treťom kole sa limit môže zmeniť)

 

2. Žiadosť o poukážku

Žiadosť sa podáva v čase vopred ohlásenom. Pokiaľ ste si u nás nechali spracovať a akceptovali cenovú ponuku budeme Vás kontaktovať a vyhlásenie tretieho kola nezmeškáte. V druhom kole rozhodovalo pár hodín, preto prenechajte sledovanie spustenia výzvy na nás.

Z Vašej strany je nutné požiadať o poukážku pomocou formulára zverejneného na stránkach zelenadomacnostiam.skJe potrebné zadať číslo listu vlastníctva a súpisné číslo rodinného domu (nevyžaduje sa pre rozostavaný dom). Tieto údaje nájdete na liste vlastníctva. Ďalej si vyberiete typ kolektora podľa našej cenovej ponuky. Následne je potrebné vyplniť údaje o všetkých spoluvlastníkoch nehnuteľnosti.

Ako posledné vysoko odporúčame zaškrtnúť políčko o “Splnení uprednostňujúcich podmienok poskytnutia príspevku” v prípade ak ste robili akékoľvek úpravy na zníženie energetickej náročnosti (výmena okien, zateplenie alebo iné opatrenia)

Po odoslaní formulára je potrebné potvrdiť notifikačný email odoslaný z agentúry do 24 hodín. Bez jeho potvrdenia, je Vaša žiadosť zrušená.

 

3. Zaregistrovanie poukážky

V prípade úspešného potvrdenia poukážky Vám bude poštou doručená. Je nutné úradné overenie podpisov, následne podpis zmluvy so zhotoviteľom (napr. s našou spoločnosťou) a následné odovzdanie a zaregistrovanie poukážky. Platnosť poukážky je 30 dní od termínu vydania poukážky. Inštaláciu je nutné realizovať do 4 mesiacov od dátumu vydania poukážky (pre tretie kolo môže byť kratšie)

Až potom nasleduje samotná inštalácia. Z pohľadu užívateľa je to posledná povinnosť.

 

DôLEŽITÉ ODKAZY :

Spoločnosť Prvá Solárna, s.r.o. sa oficiálne stala zhotoviteľom a je oprávneným partnerom národného projektu Zelená domácnostiam na podporu obnoviteľných zdrojov energie na základe podpisu zmluvy so SIEA (Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou). Sme zapísaní do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke  zelenadomacnostiam.sk

A logo ZelenaDomacnostiam-600pxAutomobil na trubiach kolektora