Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo úspešné

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam II bolo možné žiadať o dotáciu na slnečné kolektory. Vydaných bolo 490 poukážok na tento druh zariadenia.

O príspevky mohli žiadať domácnosti z mimo bratislavského kraja. Žiadosti sa podávajú v elektronickej forme. O prvé kolo bol vysoký záujem a elektronicky systém sa po 7 minútach uzatvoril, pretože sa vyčerpala vyčlenená suma 800 000 €.

Ďalšie domácnosti budú môcť o príspevky požiadať už 16.apríla 2019 s rovnakou vyčlenenou čiastkou 800 000 €. Do septembra však budú vyhlásené ďalšie tri kolá, kde bude možné požiadať o dotácie na slnečné kolektory.

V projekte Zelená domácnostiam II boli zmenené podmienky uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia aj nové sadzby podpory.  Dotácie sú určené na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie výhradne pre domácnosti z regiónov mimo bratislavského samosprávneho kraja.

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam