Registrácia zariadení už prebieha

V pondelok 12.novembra 2018 spustila Slovenská inovačná a energetická agentúra podmienky na registráciu zariadení do pokračovania projektu Zelená domácnostiam II.

V najbližších týždňoch bude potrebná spolupráca výrobcov, predajcov aj zhotoviteľov so SIEA a to z dôvodu úspešného priebehu registrácie. Technické podmienky registrácie boli upravené pre kotle na biomasu a tepelné čerpadlá. V prípade týchto dvoch zariadení, boli zmeny urobené tak, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. V prípade solárnych kolektorov ostali podmienky registrácie nezmenené.

My, ako zhotoviteľ Prvá Solárna s.r.o. sme takisto pripravení žiadať o registráciu nášho zariadenia. V najbližších týždňoch hneď po ukončení posledných montáži, predložíme naše zariadenie na registráciu a to s novým, predĺženým cerfikátom Solar KeyMark.

Poukážka môže byť vydaná iba pre registrované zariadenia a preto si predtým ako si vyberiete zhotoviteľa, dobre overte aké zariadenie má v ponuke a či bude žiadosť o dotáciu úspešná.

novy_clanokOdolnosť vákuových trubíc