Slnečné kolektory pre penzióny, hotely, reštaurácie

Prečo sú výhodné slnečné kolektory pre penzióny a prevádzky

Teplo patrí medzi najdrahšie položky v účtovníctve každej prevádzky. Slnečné kolektory ho vyrábajú s vysokou efektivitou. Investícia do obnoviteľných zdrojov v prípade hotelov, reštaurácií alebo penziónov má tieto špecifiká.

  • stabilný odber tepla (bude využitá všetka vyrobená energia = rýchla návratnosť)
  • možnosť zaradenia zariadenia do majetku a odpisovania
  • plne automatické ovládanie
  • dodaný akumulačný zásobník zabezpečí vyrovnanú teplotu a pomôže prekonať špičky odberu pri zachovaní komfortu
  • šetrenie záložného zdroja energie (motohodín kotla, pece na tuhé palivo, tepelného čerpadla)

Slnečný kolektor EVO S15 je priestorovo kompaktný a skutočne veľmi výkonný / teda dokážeme ponúknuť dostatočný výkon aj na menšej streche.

Pre akékoľvek otázky nás kontaktujte – alebo nás požiadajte o cenovú ponuku.

title_02