Špeciálne 24. kolo dopadlo úspešne

V máji 2018 sa uskutočnilo 24. Kolo štátnych dotácií zamerané na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. V tomto kole bolo úspešne vydaných 1249 poukážok z toho 872 na tepelné čerpadlá a a 377 na kotly na biomasu a to v celkovej hodnote 3 177 214 €.

Vzhľadom na to, že záujem neprekročil vyčlenenú sumu 4 milióny €, bude zvyšná časť čiastky presunutá do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční 26.6.2018. V poradí už 25. Kolo bude zamerané na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Na tento rok je to posledný možný termín na žiadosť o štátnu dotáciu. K dispozícií je zatiaľ 1,1 milióna a nedočerpaných 800 tisíc € by malo byť presunutých v prospech posledného kola. Bližšie informácie včas zverejní SIEA na svojej stránke.

V druhom polroku roka 2018 bude zámerom predovšetkým dokončiť inštalácie vydaných poukážok, tak aby boli na jeseň preplatené posledné poukážky. Následne sa v roku 2019 spustí pokračovanie projektu Zelena domácnostiam, tak aby bolo možné, čo najefektívnejšie využiť štátne dotácie na úsporu energií.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Dotácie kolektoryZelená domácnostiam