Suma posledného kola projektu Zelená domácnostiam sa navýšila

V poslednom kole pilotného projektu Zelená domácnostiam sa suma navýšila o 200 000 tisíc euro a teda na výslednú sumu 1,7 milióna €. Suma sa navýšila o uvoľnené prostriedky zo zrušených poukážok. Agentúra stále zdôrazňuje, že hlavne v tomto poslednom kole by mali o poukážky žiadať len domácnosti, ktoré sú schopné zariadenie do 3 mesiacov nainštalovať a spustiť.

Momentálne sa pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. Od nového roka 2019 je schválený rozpočet 48 miliónov €. Agentúra predpokladá ďalších 25 tisíc inštalácií, ktoré by mohli úspešne prebehnúť do roku 2023.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamnovy_clanok