Termín posledného kola projektu Zelená domácnostiam je už vyhlásený

Termín posledného kola pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vo štvrtok 23.augusta o 15:00 hod. Posledné 27.kolo bude mať rozpočet 1,5 milióna € a bude ho možné využiť na žiadosť o poukážku na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

V predchádzajúcom kole, ktoré sa uskutočnilo začiatkom augusta bolo na kotly na biomasu vydaných 268 poukážok a to v hodnote 400 tisíc €. Zvyšok nevyužitej sumy sa presunulo do posledného, 27-ho kola.  Momentálne majú domácnosti k dispozicií 3000 poukážok na zariadenia, ktoré sa aktuálne inštalujú a v prípade ak sa vrátia ešte nevyužité poukážky tak sa rozpočet ešte navýši.

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje, že vzhľadom na to, že ide o poslednú šancu získať dotáciu v pilotnom projekte, teda v tomto roku, tak je dôležité, aby o dotáciu žiadali len tie domácnosti, ktoré sú pripravené zabezpečiť si inštaláciu zariadenia do troch mesiacov.

V roku 2019 sa pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam a to z rozpočtom 48 miliónov €. Predpokladá sa , že do roku 2023 by malo byť úspešne nainštalovaných  25 tisíc inštalácií.  Podrobnejšie informácie budú priebežne zverejňované.

Štátne dotácie v programe Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam