Trubicové alebo ploché kolektory

Rozdiely v konštrukcii a výkone slnečných kolektorov

Porovnanie slnečných kolektorov je na mieste, keďže ceny kolektorov sa nezriedka líšia aj o 20%, ale výkon aj o 60%. Neohrievajte vodu iba v lete ale celoročne – práve preto je vákuový systém, ktorý má najlepšie termoizolačné vlastnosti jednoznačne lídrom a skutočne funguje aj v najstudenší slnečný deň. Významný je aj stabilný výkon počas celého roka. Naopak zle izolovaný kolektor sa prejavuje prebytkom výkonu v lete a nízkym výkonom v zimnom období.

Vákuový trubicový kolektor

Plochý kolektor

Vakuovy-kolektor
Maximálny výkon
Tesnosť voči vonkajším vplyvom, prachu, vlhkosti
Výkon v prechodnom období
Výkon v zimnom období
plochy-kolektor
Maximálny výkon
Tesnosť voči vonkajším vplyvom, prachu, vlhkosti
Výkon v prechodnom období
Výkon v zimnom období

Maximálny výkon

maximálny výkon kolektora je dosahovaný najmä v letných mesiacoch. Tu nemá problém ani jeden typ kolektora. Z toho dôvodu je plochý kolektor, ktorý je zároveň konštrukčne jednoduchší, rozšírený najmä v stredomorských krajinách (Turecko, Grécko, Španielsko, severná Afrika)

Výkon v zime

v zime je rozdiel vo výkone vďaka vyššie spomenutému ešte “dramatickejší” a vákuové kolektory dokážu v prípade slnečného počasia nahriať zásobník vody na požadovanú teplotu. Odpoveď na otázku snehu je jednoduchá. Plochý aj trubicový kolektor má rovnaký povrch (tvrdené solárne sklo) a sneh sa na oboch kolektoroch “drží” najmä podľa sklonu. Rovnako ako sú na severe slovenska strechy šikmejšie tak reguláciou sklonu dokážeme ovplyvniť ako dlho sa môže sneh na kolektore držať.

Tesnosť kolektora

vákuové trubicové kolektory ako hovorí názov sú od prostredia hermeticky uzavreté. Pri plochých kolektoroch sú prítomné odvetrávacie-dýchacie otvory v bočnej časti konštrukcie. Vzdušná vlhkosť/prašnosť má teda možnosť dostať sa do styku s absorbérom kolektora. Voľným okom sme osobne registrovali niekoľko inštalácií s takto poškodenými kolektormi (foto)

Prechodné obdobie

v prechodnom období sa už prejavuje vyššia efektivita vákuových kolektorov. Sú lepšie odizolované od vonkajšieho prostredia a viac tepla dokážu dodať do Vášho zásobníka. Druhým aspektom je lepšie príjmanie žiarenia z uhlu vďaka kruhovému priemetu trubicových kolektorov. V neposlednom rade efektívne príjmanie odrazeného a difúzneho žiarenia. Čím menej slnka tým sa rozdiel zvyšuje

Mylné informácie o vákuových kolektoroch

Pokiaľ sa výberom kolektorov zaoberáte zodpovedne stretnete sa s tvrdením, že plochým kolektorom si dokážete rozpustiť sneh – je to síce pravda, ale deklaruje to iba vysoké straty tejto staršej konštrukcie slnečného panelu. 

Vždy keď bude slniečko tak sneh zo slnečného kolektora opadne. Najväčší vplyv má na to ale sklon. Preto sme odfotili našu inštaláciu pri Banskej Bystrici, kde sú vedľa seba dva typy kolektorov – aj plochý aj vákuový. Náš zákazník s trubicovými vákuovými kolektormi (vyššie) má sklon cca 50° – sused s plochými kolektormi cca 40°. Teda samotný sklon kolektora má na zosuv snehu najväčší vplyv – pričom z trubicových opadáva ešte o niečo skôr.

Sneh na plochých a trubicových kolektoroch

Vplyv sklonu slnka na výkon kolektora

Slnko od rána do večera mení uhol pod ktorým osvetľuje kolektor. Kolmo osvetľuje kolektor alebo akúkoľvek inú plochu iba presne o 12:00. Zvyšné hodiny slnko vždy smeruje šikmo pod uhlom a jeho sila je o to znížená. Neplatí to ale pre trubicový kolektor, ktorý vďaka umiestneniu trubíc niekoľko centimetrov od seba dokáže prijímať slnečné žiarenie plnou plochou aj pri ožiarení pod uhlom napríklad o 10. alebo 15. hodineViac na našej presnej schéme.

Vplyv teploty na výkon kolektora

Bežný kolektor znižuje svoj výkon pri poklese vonkajšej teploty. Dobrý kolektor zníži svoj výkon iba nepatrne. Pripravili sme pre Vás úplne presné porovnanie dvoch rovnako výkonných kolektorov (podľa max. výkonu). Ako sa vonkajšia teplota znižuje klesá aj výkon, pri zimnej vonkajšej teplote -10°C je rozdiel až 13%. Nekvalitný kolektor má zime nízky výkon a v lete sa prehrieva, kvalitný dobre odizolovaný vákuový kolektor práve naopak – ponúka stabilný výkon celoročne. Viac na našom grafickom zobrazení grafickom zobrazení.

Skutočný výkon kolektora

  • Maximálny výkon kolektora : označuje výkon pri plnom ožiarení. Tento údaj sa u nás používa aj na výpočet výšky dotácie
  • Ročný výkon kolektora : je stanovený pre tieto štyri európske mestá Atény, Davos, Stockholm a Würzburg a udáva ročný výkon kolektora v kWh, ktoré jeden kolektor dodá dokáže vyrobiť. Naša zemepisná šírke je takmer presne na úrovni Würzburgu, takže tento údaj je pre nás smerodajný. Zároveň sa jedná o najdôležitejší údaj pre Vás.

Takmer všetky predávané kolektory na našom trhu majú certifikát Solar Keymark – inými slovami povedané presne zmeraný výkon a vlastnosti. Zákazník má možnosť veľmi jednoducho zistiť, čo kupuje, a dokonca aj aký ročný výkon kolektor prinesie. Medzi najdôležitejšie hodnoty patria

Na nasledovnom zobrazení je viditeľné, že moderný vákuový kolektor má rovnaký maximálny výkon ale oveľa vyšší celkový výkon ako kolektor klasickej plochej konštrukcie.
Sme seriózna firma a nedovolíme si ohovárať konkurenciu. Existujú ale oficiálne testy, kde sú všetky vlastnosti kolektora presne zmerané. Nebojíme sa porovnania a konfrontácie s akýmkoľvek kolektorom na slovenskom trhu. Snažíme sa dodávať najvýkonejšie kolektory a neveríme krčmovým rečiam. Spoliehame sa na fakty a naše viac ako 10 ročné skúsenosti. Každá z našich viac ako 450 inštalácií stále funguje “na plný výkon”. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom výkonu a kvality kolektorov radi Vám poradíme.
Vakuovy-kolektor

Vákuový kolektor Prvá Solárna SHC12

Maximálny výkon kolektora

1440 Watt

Ročný výkon kolektora v našom zemepisnom pásme (množstvo vyrobenej energie)

1586 kWh ročne !!!

plochy-kolektor

Porovnateľný plochý kolektor

Maximálny výkon kolektora

1531 Watt

Ročný výkon kolektora v našom zemepisnom pásme (množstvo vyrobenej energie)

1198 kWh ročne

 Ročný výkon kolektora pre lokalitu Würzburg, Nemecko (zemepisná šírka adekvátna Slovensku) pri ohreve vody na teplotu 50°C. Zdroj : www.solarkeymark.nl 

Slnečné kolektory vs. elektrické kolektory - "virtuálna batéria"

Špecifiká fotovoltických kolektorov

Hlavnými rozdielom pre užívateľa je ktorý sa zaujíma o fotovoltické kolektory 

  • nižšia účinnosť (jeden bežný fotovoltický kolektor má výkon cca 280W, bežný tepelný kolektor 1500W)
  • väčšie množstvo panelov (z dôvodu menšej účinnosti je potreba mať na streche cca 4x väčšiu plochu)
  • nutnosť byť pripojení do siete – nespotrebovanú energiu buď ukladáte do batérií, alebo bezodplatne odovzdávate do siete (pokiaľ využijete dotáciu), elektrická energia sa nedá jednoducho skladovať / použiť neskôr
  • postupné znižovanie účinnosti – fotovoltické panely postupne strácajú svoju výkonnosť
article_solary-adobestock-82260045

Služba "Virtuálna batéria"

Hlavne marketingovo veľmi pekne znejúca služba “virtuálna batéria” by mala znamenať fotovoltický systém, ktorý nespotrebovanú energiu dodá do siete a následne v prípade nadspotreby si energiu domácnosť zoberie. Vo všetkých článkoch sme čítali o cene služby 2€ mesačne.

Pravdou ale je, že odpočitateľná je iba cena za silovú elektrinu – ostatné platby – teda variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo výške cca 0,090 €/ kWh sa platia naďalej. Teda v prípade ak vyrobíte ročne energiu 3000kWh, ktorú nedokážete v tom momente spotrebovať a teda si ju “odložíte” do virtuálnej baterky, pri jej spätnom odbere zaplatíte 270€ + 24€ ročne za prevádzkovanie služby. Samozrejme môžete si zakúpiť aj tejto veľkosti adekvátne batérie, ich cena je ale niekoľkonásobná. Rovnako všetci vieme aká je životnosť batérií / v takom aute vydrží batéria max. 5 rokov.

Oproti tomu tepelný systém funguje veľmi elegantne a denne dokážete do bežného 300l zásobníka ukladať energiu adekvátnu hodnote cca 30kWh. Za skladovanie tejto energie nikomu neplatíte a zásobník dokáže v prípade nahriatia kolektormi držať teplo aj týždeň. To je skutočne moderné flexibilné riešenie.