Viac ako sankcie potrestajú Rusko zelené energie

Klasické zdroje palív predstavujú aj budú predstavovať majoritný podiel v energetike v dobách súčasných aj budúcich. V momentálnej energetickej situácií sa jednak zvýraznila závislosť od krajiny surovinu poskytujúcej, ale aj od suroviny ako takej. Európa je na prvom mieste na svete v plošnom využívaní zelenej energie, zároveň plánuje tieto projekty čoraz intenzívnejšie podporovať.

Neagresívna stratégia na podporu obnoviteľných zdrojov jednak zvýši sebestačnosť, na strane druhej podporí ekológiu a zdravý životný štandard občanov. Žiaľ energetická surovina akou je plyn sa stala mocnou zbraňou vyjednávania a zmena transferu plynu je iba dočasné riešenie. Energetická efektívnosť teda “zabíja dve muchy jednou ranou”.

Viac sa očakáva  na plánovanom kongrese v oblasti energetiky a klímy smerom k roku 2030, ktorý sa bude konať v nasledovných mesiacoch. Plánované zníženia skleníkových plynov má dosahovať až 40 percent v porovnaní s rokom 1990. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov má dosahovať na celkovej spotrebe až 30%.

Nie všetky krajiny EÚ majú ale rovnakú štartovaciu pozíciu. V niektorých krajinách a to hlavne v rozvinutejšom západnom bloku sú obnoviteľné energie už teraz takmer dostatočne zastúpené. Ďalšie krajiny majú rezervy. http://prvasolarna.sk/viac-ako-sankcie-potrestaju-rusko-zelene-energie/ http://prvasolarna.sk/viac-ako-sankcie-potrestaju-rusko-zelene-energie/je možné dobehnúť stratené aj masívnejšou podporou štátu, ako tomu bude napr. na Slovensku.

Viac ako sankcie potrestajú Rusko zelené energie

sm-0930-007f-energ.rw1211947_money