Zdražovanie cien plynu už schválené

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zdražovaní plynu, a na základe ich rozhodnutia SPP zvyšuje  cenu o 6 % pre domácnosti. Zmena nadobúda platnosť od 1.decembra 2018.

Momentálne sa mesačné preddavky pre domácnosti síce meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení zúčtovacieho obdobia.

Podľa novej cenovej vyhlášky, ktorú vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sa bude ku konečnej cene plynu pre domácnosti pripočítavať aj suma za prepravu a distribúciu plynu.

Ekologická energia

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam