Zelená domácnostiam – program na jeseň / zima 2017

Program Zelená domácnostiam pokračuje s malými zmenami, ktoré majú dopomôcť k najlepšiemu využitiu 15 miliónov € vyčlenených pre rok 2017. Zmeny majú pomôcť k čo najväčšiemu počtu nových inštalovaných zariadení. Kolá budú vyhlasované častejšie a s menšou alokáciou. Vďaka tomu môžu prebehnúť rýchlejšie administratíva a konečnom dôsledku bude môcť byť podporených viac domácností ako doteraz. Naše inštalačné kapacity stále dovoľujú prijať ďalších záujemcov, preto odporúčam kontaktovať nás čo najskôr.

Na jeseň 2017  sú naplánované kolá na výrobu tepla 19. septembra a 17. októbra.  Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov €.  Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov €. Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov €. Ďalšie za vyše 6 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii. „Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12-tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov € budú k dispozícii v roku 2018,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl.. Práve vyhlasovanie kôl častejšie s menšími čiastkami umožňuje vydávať, ale aj priebežne kontrolovať a preplácať väčšie množstvo žiadostí ako vlani. Vo všetkých tohtoročných kolách sú na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme.

V roku 2017 sa predpokladá viac ako 8500 jednotlivých inštalácií. Potešiteľnou správou pre nás je vačší objem financií pre zdroje tepla – teda aj slnečné kolektory. Naopak podpora za prvú kWh v prípade elektrických – fotovoltických panelov klesla o 100€. Slnečné kolektory ostávajú stále na sume 500€ za kWh inštalovaného výkonu.

Aktuálne sadzby v projekte Zelená domácnostiam (zdroj www.zelenadomacnostiam.sk)

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

veterná turbína (v rodinných domoch)
1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)
370 €/kW výkonu
max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

slnečné kolektory
rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

kotol na biomasu
rodinný dom – 100 €/kW, max. 1500 €
bytový dom – 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt

Dva kolektory PS2 bezprostredne po inštalácií

Aktuálny rozpis jednotlivých výziev programu Zelená domácnostiam

Bez názvu

Bez názvuDotácie kolektory