Zníženie byrokracie pri žiadaní dotácií je potvrdené

Výnimka o verejnom obstarávaní dostala zelenú od vládnej strany SMER. Aby nemusel každý občan obstarávať svoju zelenú investíciu tendrom ako je nutnosťou pri každej inej investícií z eurofondov.

Pozitívne vnímame snahu štátnych inštitúcií o zjednodušenie procesu žiadania podpory na kúpu slnečných kolektorov. Parlament schválil novelu zákona, ktorá zabezpečí, že o európske peniaze bude môcť žiadať každý občan individuálne. Presne tento zákon je dôležitý pre žiadateľov o podporu na inštaláciu úsporných zariadení na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.

 

V čom je využitie eurofondov priamo občanmi iné? Doteraz bolo takmer vždy späté využitie európskych fondov s verejným obstarávaním. Tento byrokratický krok v súčasnosti odpadol a jednalo by sa o prekážku vo využití podpory pre občanov pri kúpe malých obnoviteľných zdrojov energií.

 

Každého čakateľa na dotácie, ktorých prideľovanie má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra, momentálne najviac zaujíma časový horizont pre poskytnutie podpory. Zatiaľ určite vieme, že celkovo na tento účel bolo vyčlenených 115 000 000€. Na tejto sume sa štát podieľa iba približne 13%. Môžeme si byť ale istý, že tento rok už budú prvé žiadosti prijaté. Peniaze majú vydržať do roku 2023

SIEA ale deklaruje, že výšky dotácií budú nastavené spravodlivo a to tak, aby bola návratnosť zariadení do 10 rokov.

1211947_moneyPrvá solárna slnečné panely