Kompletný solárny systém pre 5 až 8 osôb vrátane zásobníka – PS 3

Set slnečných kolektorov – 4,46 kW

Kompletný set PS 3-72/500 je vhodný na výrobu teplej úžitkovej vody a podporu vykurovania pre domácnosť s 5 – 8 osobami. Absorpčná plocha kolektorov je 8,823 m². Ponúkame možnosť dodávky materiálu, alebo Vám celú zostavu dodáme, zapojíme a spustíme na kľúč. Daná zostava má dostatočný výkon aj na podporu vykrovania – spravíme individuálnu ponuku v závislosti od pôvodného systému.

Zostavu s troma kolektormi je možné používať aj na podporu vykurovania domácnosti. Najvýraznejší efekt je možné pocítiť v nízkoenergetických domoch a stavbách s nízkou potrebnou teplotou vykurovacieho média.

Názov komponentu Množstvo
500l bivalentný zásobník s dvoma výmeníkmi 1ks
24 trubicový kolektor 3ks
nerezový vlnovec vrátane izolácie (dvojlinka) 10m
solárna nemrznúca kvapalina -31°C 30l
koncové šróbenia kolektor 6ks
Meracie čidlá 3ks
Pracovná stanica SR288 s nízkoenergetickým čerpadlom 1ks
Tlaková expanzná nádoba 19L 1ks
CENA 4768 € – 3018 € s DPH po uplatnení dotácie (inštalácia +560€)

+635€ varianta pre dokurovanie