Zoznam oprávnených zariadení je zverejnený!

Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II je už zverejnený. Zámerom je naplniť zoznam tak, aby domácnosti mali, čo najširší výber. Momentálne je v zozname 1444 zariadení, ale možnosť zápisu je stále aktuálna.

Momentálne ešte prebiehajú nejaké schvaľovacie procesy projektu Zelená domácnostiam II, ale krátko po ich ukončení bude zverejnený aj harmonogram plánovaných kôl na rok 2019.

Registrácia bola možná už od jesene 2018 a to práve z dôvodu aby sa predišlo náporu žiadosti pred spustením projektu. Množstvo registrovaných zariadení sa podstatne znížil a to v niektorých prípadoch aj kvôli zmene technických podmienok. To sa týka hlavne kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel.

Výraznu zmenu počtu registrovaných zariadení potvrdzujú aj čísla. V pilotnom projekte bol počet registrovaných čerpadiel 1700ks, ale v súčasnom je to už len 395.  Počet kotlov na biomasu sa znížil z pôvodných 760 na 84 kusov. Registrovaných je aj 707 fotovoltaických panelov, 257 slnečných kolektorov a 1 veterná turbína.

Zelená domácnostiamZelená domácnostiam